Hvorfor du bør opsætte forskellige post-købs e-mailserier baseret på mængden af køb

Når du som webshop skal opsætte dine automatiske e-mailserier, er en af de første e-mailserier, som du nok vil overveje at opsætte, din post-købs e-mailserie.

Men hvad er en post-købs e-mailserie, hvordan konfigurerer du e-mailserien optimalt og hvorfor giver det mening at bygge flere post-købse-mailseire.

Det vil jeg give dig svaret på i denne Email Academy video

Har du nogle spørgsmål?

En post-købs e-mailserie er en god måde at øge dine engagement tal, men det er vigtigt, du gør dig overvejelser om, hvilket indhold du ønsker at kommunikere til den del af dine subscribers, der lige har gennemført et køb, samt hvilken timing, der er passende.

Hvis du, efter at have set videoen, har nogle spørgsmål, så skriv til mig på ca@ackermann.dk

/Casper Ackermann

Indholdsoversigt
Hvad er en post-købs e-mailserie?
Hvordan konfigurerer du post-købs emailserien optimalt?
Hvorfor giver det mening at bygge flere post-købs e-mailserie?