5 tips til webshops

Forudsætningerne for at få succes med dit e-mailmarketing set-up afhænger i grove træk af dine rammevilkår, at segmentere dine subscribers og bygge de mest nødvendige automatiske e-mailserier.

Men hvilken rolle skal e-mail spille for dig, og hvilke tiltag bør du tage til dig, for at få mest muligt ud af e-mailmarketing kanalen som webshop?

Det vil jeg give dig svaret på i denne Email Academy video!

Har du nogle spørgsmål?

Der er mange måder at gå til e-mailmarketing som webshop på. Helt essentielt er, at du har et marketing set-up med de mest nødvendige automatiske e-mailserier som minimum.

Hvis du, efter at have set videoen, har nogle spørgsmål, så skriv til mig på ca@ackermann.dk

/Casper Ackermann

Indholdsoversigt
Hvad kan engagere vores subscribers?
Kig på e-mailplatformen og integrationen mellem webshoppen
Byg de mest basale automatiske e-mailserier