Nem-HR

Implementering af e-mailmarketing til understøttelsen af B2B-kunderejsen.

Kunde
Nem-HR
Type
B2B
Markeder
Danmark
Services
Automations, nyhedsbreve, e-maildesign, copywriting, content.
ESP
Autopilot

Nem-HR er en gazelle-virksomhed, som - med det meget retvisende slogan: “Vi varetager din kontakt til det offentlige” - rådgiver og hjælper virksomheder i alle størrelser med bl.a. at varetage administrationen omkring sygedagpenge, barsel, kurser, refusioner, og godtgørelser fra det offentlige.

Nem-HR agerer dermed bindeled mellem en virksomheds HR-funktion og det offentlige, eller, hvis der er tale om en mindre virksomhed, mellem virksomheden og det offentlige. Nem-HR tager sig af at udfylde formularer, få sendt den rigtige information afsted, og meget andet, så man som virksomhed kan fokusere på sin kerneforretning, og med garanti modtage den refusion, som de er berettiget til.

Løsningen

Nem-HR får en stor del af sine kunder via blandt andet paid search og henvisninger fra eksisterende kunder.

Netop de eksisterende kunder, og fokusset på dem, var en af de primære årsager til at Nem-HRs henvendte sig til os. Ud over den gode service, som allerede blev ydet til kunderne, ville Nem-HR gerne udbygge deres tilstedeværelse endnu mere. Både for at forblive top of mind hos kunderne, men også for at undgå eventuelle churns. Nem-HRs rådgivningsforretning er nemlig bygget op om et månedligt abonnement. 

Vores opgave for Nem-HR var derfor kridtet op. Først og fremmest skulle der udvælges en e-mailplatform, som kunne løfte opgaven. På samme tid skulle der udarbejdes et framework for arbejdet med den løbende kommunikation til de eksisterende kunder. Alt imens, at der også skulle udarbejdes og eksekveres på en plan, for løbende at kunne vinde tabte kunder tilbage.

Nem-HR havde i forvejen opsamlet permissions på eksisterende kunder, men havde et meget spinkelt e-mailmarketing setup, der aldrig rigtigt havde fået den opmærksomhed, som det fortjente. Udgangspunktet havde blot været at sende sporadiske nyhedsbreve ud, når der lige var tid og ressourcer til det internt. Det ville de gerne ændre på.

Da vi gik til samarbejdet med Nem-HR, var valget af en ny e-mailplatform noget af det første, der blev diskuteret og analyseret. Der skulle vælges en teknologi, som både passede til Nem-HRs budgetrammer, og som samtidig kunne løfte Nem-HRs ambitioner for deres e-mailmarketing i fremtiden. Valget faldt på Autopilot.

Herefter rettede vi fokus på at få udarbejdet et framework til at sikre konsistent og gennemtænkt marketing, rettet mod de eksisterende kunder.

Vi udarbejdede et årshjul for Nem-HRs nyhedsbreve, således at der for hele året var lagt en detaljeret plan for, hvilke nyhedsbreve, der skulle udsendes, hvornår, til hvem og med hvilket indholdsfokus. På den måde, vil kunderne blive holdt opdateret på de muligheder, som Nem-HR tilbyder. 

Vores copywritere udarbejder løbende indhold til nyhedsbrevene, baseret på interviews med Nem-HR. På den måde slipper Nem-HR for selv at skulle producere indhold, og samtidigt sikres det, at årshjulet konsekvent bliver fulgt.

Samtidigt blev der udarbejdet et separat årshjul for Nem-HRs ad-hoc kunder, for både at fastholde top of mind-positionen og konvertere dem til abonnementskunder. 

Derudover udarbejdede vi et automation-setup, som havde til formål at gribe de abonnenter, som har en høj churn-risk. Vi lokaliserede de primære årsager til, at kunder valgte at opsige, og brugte denne indsigt til indholdet i e-mailserierne. 

Selv siger de sådan:

Ackerman har hjulpet os med at få lagt et fantastisk grundlag for vores customer journey marketing via e-mailmarketing. Alt lige fra valget af Autopilot som e-mailplatform til udarbejdelsen af vores nyhedsbrevs-årshjul, har været meget værdifulde indsatser hos os, da det har hjulpet os med at få sat rammerne for vores marketingindsats. Ackermann har derudover været exceptionelt gode til at sætte sig ind i vores forretning, vores kunder og hvad vi leverer af ydelser. Det har været afgørende for det indhold, som Ackermann har produceret. Både rådgivning og implementering har været til et 12-tal i min bog
Martin Rasmussen, CEO, Nem-HR.
Nem-HR

Næste case