Bedrenætter

E-mail marketing til understøttelse af kunderejsen hos Bedre Nætter

Kunde
Bedrenætter
Type
e-Commerce
Markeder
Skandinavien
Services
Automations
ESP

Bedre Nætter er en succesfuld dansk virksomhed, som har solgt senge, madrasser, sovesofaer og tilbehør siden virksomhedens opstart i 2013. Foruden at have stor succes på det danske marked har det unge team bag virksomheden også sikret sig en gunstig markedsposition på det svenske og norske marked. Bedre Nætter blev for år tilbage grundlagt af tre unge fyre, som havde en fælles drøm om at sælge bedre søvn og gode oplevelser. En drøm, som nu er gået i opfyldelse.

Udfordringen

Bedre Nætter kom til Ackermann Kommunikation med et brændende ønske om at få optimeret deres daværende e-mail marketing strategi. Den daværende strategi var mangelfuld og bar tydeligt præg af, at der ikke var brugt nok tid og energi på at sikre et maksimalt udbytte af deres e-mail marketing. Fundamentet var på plads, men den manglende strategi lagde en dæmper på resultaterne.

Løsningen

En indgående dialog med fokus på behovsafdækning var startskuddet til dette samarbejde, som har kastet nogle forbløffende resultater af sig. I samarbejde med Marcus Forsberg – CMO hos Bedre Nætter dannede vi os et komplet overblik over deres e-mail marketing situation. I den anledning kiggede vi bl.a. nærmere på, hvilken e-mail platform de benyttede, hvor mange subscribers de havde og ikke mindst, hvilken form for leadgenerering de gjorde brug af. Her kunne vi konstatere, at deres setup i allerhøjeste grad trængte til at blive forbedret på flere fronter.

Da behovsafdækningen var på plads, kunne det egentlige arbejde begynde. Løsningen blev at udtænke og implementere en række e-mail marketing tiltag, som havde til formål at øge både kendskabsgraden, troværdigheden og trafikken.

Automatisk e-mailserie til velkomst af nye subscribers

Vi startede med at opsætte en velkomstserie til behandling af nye subscribers. Formålet med denne serie var og er at give nye subscribers en varm velkomst og i samme ombæring fortælle modtagerne, hvad de kan forvente af fremtidige e-mails. Derudover fortæller vi i velkomstserien om Bedre Nætter og deres vigtigste USP’er (Unique Selling Propositions).

Automatisk e-mailserie til indsamling af data på subscriberne

Dernæst har vi lavet en serie, som har til formål at berige Bedre Nætter med værdifuld data fra deres subscribers. Den såkaldte dataserie er opsat i den hensigt at få subscribers til at oplyse deres fødselsdag, således at det er muligt at udsende personlige hilsner og attraktive rabatter på denne særlige dag. Idéen med dette tiltag er at skabe en personlig relation, som kan gavne Bedre Nætters troværdighed.

Automatiske e-mailserier til fastholdelse af aktive kunder

Efterfølgende opsatte vi retention serier, som har til formål at fastholde eksisterende subscribers. Disse e-mails bliver sendt ud til varme subscribers, som har handlet én gang. Formålet med udsendelse af disse e-mails er at eksponere Bedre Nætters produktportefølje og øge modtagerens kendskabsgrad. Det har med dette tiltag været muligt at omdanne engangskunder til tilbagevendende kunder.

Automatiske e-mailserier til sikring af loyalitet

Slutteligt har vi opsat en loyalty serie, som er dedikeret til loyale kunder. Loyale kunder defineres ud fra en række parametre som antal ordrer samt interaktion med e-mails. Det klare formål med denne serie er at styrke relationen og øge præferencegraden for kunden. Disse e-mails bliver sendt ud i følgende anledninger:

– Når modtageren har fødselsdag

– Når modtageren har været tilmeldt i ét år

– Når modtageren har opnået en høj købsfrekvens (målt på ordrer og beløb)

Resultaterne

For Bedre Nætter har vi sikret at der fremadrettet er automatisk e-mail marketing, som understøtter den totale kunderejse. Lige fra første gang en kunde kommer i berøring med virksomheden, over det første køb til at en kunde eventuelt stopper med at købe. Strategien for det automatiske e-mail setup er bygget på et mix af tilgængelig data hos Bedre Nætter og Ackermann Kommunikations brede erfaring med e-commerce forretninger. Den segmenterede og automatiske e-mail marketing har allerede nu vist sig at være den rigtige tilgang, da der både er skabt gode resultater på engagement (eksponering og klik) såvel som konverteringer ned gennem kundetragten.

Bedrenætter

Næste case