CTOR og CTR: Hvad er forskellen?

Sidder du og kigger ind i din virksomheds e-mailmarketing, støder du sikkert meget ofte på diverse forkortelser og tekniske betegnelser. Ord som leads, CTA, split test, churn og ESP bliver brugt i flæng, og vi forstår godt, hvis det ikke er alle sammen, der lige hænger fast i hukommelsen i første forsøg.

Men når det kommer til at måle om jeres e-mailmarketing har været en succes, er der især to betegnelser, du skal have styr på: CTOR og CTR.

For selvom åbningsraten næsten taler for sig selv, så er tallet alene ikke nok til at bedømme, om jeres e-mails har ramt plet hos modtagerne. Og derfor skal de to forkortelser på banen.

Men hvad er forskellen på dem, tænker du måske? 🤔

Det fortæller vi dig lidt længere nede i det her indlæg. Først skal vi lige kigge på de tal og termer, der er rigtige gode at have på plads, inden du kaster dig ud i at evaluere dine resultater:

E-mail delivery rate

Din delivery rate dækker over, hvor mange af de e-mails, du sender, som faktisk når frem til din modtagerens indbakke. Det vil sige de mails, der ikke:

❌ Hard bouncer (bliver sendt til ugyldige adresser)

❌ Soft bouncer (midlertidig svigt i afsendelse)

❌ Bliver sendt til kontakter, som tidligere har afmeldt dine e-mails. 

Det er ret simpelt, men det betyder ikke, at det ikke er vigtigt. Ved at holde øje med tallet for din delivery rate får du nemlig et rigtig godt indblik i, hvor sund din liste af modtagere egentlig er.

E-mail åbningsrate

Åbningsraten er - præcis som navnet siger antallet af mennesker, der rent faktisk har valgt at åbne din e-mail. Forhåbentlig har de også valgt at læse den!

Åbningsraten kan måles på to forskellige måder:

1)   Totalt antal af åbnede e-mails / totalt antal leverede e-mails.

2)   Totalt antal af åbnede e-mails / totalt antal afsendte e-mails.

Klikrate (CTR) 

Kort fortalt, så dækker tallet for klikrate over hvor mange, der har klikket sig igennem din mail. Sagt på en anden måde: Hvor engagerede dine modtagere har været i dit indhold. 

Du udregner taller for CTR ved brug af følgende formel:

(antal af kliks / antal af leverede e-mails) * 100 = CTR

Nu tænker du sikkert, at det jo ikke er et særlig komplekst tal. “Hvorfor skal jeg bruge tid på at læse om en klikrate? Det er jo bare dem, der klikker.”

Men…

Udfordringen med den her måde at udregne engagement på er, at den tager udgangspunkt i leverede e-mails  - og ikke de åbnede e-mails.

Lad os forklare det med et eksempel med to e-mail kampagner: 

💌  Kampagne 1 sendes til 100.000 subscribers, hvor 20.000 af dem åbner og leverer 10.000 kliks. Det er altså en CTR på 10%.
(10.000 kliks divideret med 100.000 leverede e-mails gange 100)

💌  Kampagne 2 leveres til 300.000 personer, åbnes af 25.000 personer og leverer 10.000 kliks. Her er CTR 3,3%.
(25.000 kliks divideret med 300.000 leverede e-mails gange 100)

Den første kampagne har en langt højere åbningsrate. Men hvis vi måler på, hvor mange af de modtagere, som rent faktisk har haft åbnet kampagnen, der har interageret med indholdet, så klarer kampagne 2 sig bedre.
 

Problemet ved at måle på CTR er altså, at du baserer dine målinger af engagementet på, hvor mange modtagere, du kan få til at åbne e-mailen. Og det ødelægger dit indblik i dine e-mail kampagners reelle engagement.  

Og det er derfor, vi også skal se på CTOR:

Click through open rate (CTOR) 

CTOR står for “Click through open rate” og holder antallet af modtagere, som åbner din e-mail, op mod antallet af modtagere, som klikker rundt i e-mailen. 

Du kan måle CTOR ved hjælp af denne formel:

(antal af kliks / antal af åbninger) * 100 = CTOR i %  

CTOR måler altså kun performance på indholdet af den e-mail, du sender ud. 

Og hvad betyder det så?

Lad os se på et eksempel:

Du laver en splittest og sender to varianter af én e-mail ud - begge bliver sendt ud til 100 modtagere på din liste. Lad os så sige, at alle 100 bliver leveret, hvilket gør, at både dine soft og hard bounces er lig med 0.

💌 E-mail A: Leverings-raten er 100% – men kun 10% har åbnet din mail, og kun 5% har klikket I din mail.

💌 E-mail B:
Leverings-raten er 100% – 50% har åbnet din mail, og 10% har klikket.


Betyder det så, at E-mail B har klaret sig bedre end E-mail A? 

Det forstår vi godt, hvorfor man umiddelbart vil tro ved første blik på tallene.

Men svaret er nej.

For hvis vi kigger  på CTOR, kan vi se, at E-mail A’s er 50%, mens E-mail B’s er 20%. Så selvom der er færre, som åbner E-mail A, er der altså en større andel af dem, der engagerer sig i indholdet, end der er i E-mail B. 

Forskellen på CTR og CTOR

Der er, som vi har vist i vores eksempler undervejs, stor forskel på CTR og CTOR. Og vi siger ikke, at CTOR er bedre end CTR, eller at den ene tegner et mere ærligt billede end den anden. De repræsenterer nemlig to helt forskellige ting. 

For mens CTR viser din e-mails samlede præstation, der afhænger af mange forskellige faktorer - såsom emnelinjen og afsendelsestidspunktet - undersøger CTOR altså udelukkende indholdets succes i din e-mail.

Og når du først forstår forskellen på de her tal, kan du til sidst kaste dig over at lave en grundig måling af din e-mailkampagnes effektivitet, som svarer på følgende spørgsmål: 


Landede din e-mail det rette sted? 

Åbnede dine modtagere faktisk e-mailen? 

Hvis ja, klikkede de så på elementerne i den?

Tak fordi du læste med! Vi håber, at du lærte noget nyt 🤓

Læs videre 🤓