5 fejl webshops begår med deres e-mail markedsføring

Du kan sagtens designe en e-mail, som visuelt sidder lige i skabet, men så skyde helt ved siden af ved at sende den på det forkerte tidspunkt til den forkerte modtager, som ikke får noget værdi ud af det lækre indhold, du har skabt. 

Det vil gøre dem mindre interesseret i din virksomhed, måske endda irritere dem lidt og i værste fald få dem til at klikke på knappen “afmeld”. Det vil du helst ikke have, for ifølge konsulenthuset Bain & Company koster det dig 5 gange så meget at tiltrække en ny kunde, som det gør at genaktivere en eksisterende.

Ville det ikke også være sjovere at sende dit fede indhold på det rigtige tidspunkt og til den rigtige modtager? Dem, som klapper i hænderne, når de åbner din e-mail og får lyst til at købe fra dig igen og igen? 

Det, vi prøver at sige, er, at e-mailmarkedsføring er en af de mest effektive salgskanaler for din webshop - men kun hvis det bliver gjort rigtigt.  

Som en hjælp til det, får du herunder de fem fejl, som du for alt i verden bør undgå, hvis du som webshop arbejder med e-mail marketing:

Fejl 1: Du har ingen automatiske e-mailserier

Selvom e-mailautomatisering er et af de allermest omtalte emner inden for online marketing, er det faktisk ikke særlig mange webshops, som har fået opsat automatiske e-mailserier. 

Den største årsag til det, oplever vi, er en blanding af manglende kendskab til, hvordan man rent teknisk sætter dem op, og manglende strategisk viden om, hvilke man bør sætte op.

Men det er værd at bruge lidt tid på at finde ud af. For det kan ses på bundlinjen, når webshops tænker automatiske e-mails ind i deres online marketing mix. Og det skyldes især, at du med automatiske e-mails kan personalisere dem efter den kunderejse, som din modtager befinder sig på. 

Dine modtagere er nemlig ikke ens. 

De har forskellige behov, de reagerer på forskellige ting, og de ender med at handle hos dig af forskellige grunde. 

Og derfor skal du heller ikke sende dem identisk indhold.

Ved at segmentere dine modtagere sørger du for, at en loyal kunde, som har handlet hos dig mange gange, eksempelvis ikke får indhold, som introducerer din virksomhed for dem - de kender jo allerede til jer. Dem kan du i stedet sende indhold med produkter, der supplerer deres køb. 

Men det kræver så også, at du ved, hvor de befinder sig på rejsen. Ellers sender du igen det forkerte indhold til den forkerte modtager. 

Og det bringer os til næste fejl på listen:

Fejl 2: Du har måske nogle automatiske e-mailserier, men der er ingen strategi bag

Måske har du opsat en serie af e-mails, som sendes ud, når en person giver deres samtykke til at ville modtage e-mails fra dig. Og det er selvfølgelig et godt udgangspunkt at have nogle modtagere at sende indhold til. Men det setup er ikke super optimalt i vores øjne.

Det skyldes, at du kun har automatiseret den første del af den totale kunderejse. Og hvis din automatiske e-mailmarketing skal være så effektiv som overhovedet muligt, så skal du automatisere den HELE.

De fleste webshops har en kunderejse, der forløber nogenlunde sådan her:

  • En person tilmelder sig til nyhedsbrevet.
  • Herefter vil de gennemføre deres første køb.
  • En gruppe kunder vil ikke gennemføre et køb, mens en anden gruppe på kort tid vil gennemføre en hel række køb.
  • En tredje gruppe vil kun lægge noget i kurven, mens en fjerde vil købe én gang og ikke købe hos dig igen

Hvis du for eksempel har mange kunder, som kun gennemfører første køb og ikke vender tilbage igen, skal du opbygge en automatisk e-mailserie, som henvender sig til dem med indhold, der kan overbevise dem om at handle hos dig igen.

Der findes en hel række forskellige scenarier i dine subscribers kunderejse – og endnu flere end dem, der er listet ovenover. Dem skal du definere i din strategifase, så du kan bygge en automatisk e-mailmarketing, der støtter op om dem.

Fejl 3: Du sender de samme kampagne e-mails ud til hele din liste af subscribere

Det er tæt på at være 100% af alle vores kunder, som enten fast eller mere sporadisk har udsendt kampagne e-mails. De fleste synes nemlig, at den type e-mails er ret ligetil at opsætte og udsende.

Men hvis du skal have det maksimale ud af din e-mailmarketing, bør du kigge på, hvem du sender dine e-mails til. For der vil være subscribers, som åbner størstedelen af alt, du sender til dem. Men der vil også være dem, som sjældent åbner, eller dem, som ikke har købt noget hos dig endnu, eller dem, som har købt flere gange osv. osv. osv.

Fordi din base af subscribere består af personer, som har forskellig adfærd og købemønstre, er det afgørende for din kampagnes succes, at du ikke sender den samme ud til alle.

Segmentér i stedet dine subscribers på baggrund af den strategi, du tidligere har lavet, og byg forskellige kampagner, som tager højde for deres forskelle. Det vil gøre din e-mailmarketing mere relevant, forhøje dine subscribers engagementet og på sigt drive mere salg til din webshop.

Fejl 4: Du mangler fokus på løbende indsamling af nye subscribere

En bil kan være nok så flot, have nok så mange hestekræfter og have en nok så god motor, men den kommer aldrig til at køre, hvis ikke der løbende tankes ny benzin på.

I den her metafor er “bilen” dit e-mail marketing setup med både dine kampagne e-mails og dine automatiske e-mailserier, mens “benzinen” er dine nye subscribere.

Hvis ikke du løbende får nye subscribere ind på din nyhedsbrevsliste, vil dit automatiske e-mailmarketing setup på et tidspunkt begynde at miste sin effekt. Samtidig vil nogle af dine segmenter til e-mailkampagner blive udtyndet, og den totale effekt af dine kampagne e-mails vil svinde ind.

Men vi mener ikke, det er nok kun at få nye subscribere ind i varmen. Du bør også fokusere på at teste de forskellige kanaler af til generering af nye subscribere. 

Du skal altså ikke stille dig tilfreds med en popup-formular på dit website. Test i stedet alle de muligheder af, som du kan komme på, og se hvilke, der driver subscribers ind på din liste med den højeste ROI. Og skru så op for de kanaler, som gør det bedst.

Fejl 5: Du holder øje med de forkerte nøgletal

De klassiske nøgletal, som man kigger på i e-mailmarketing, er åbningsrate og CTR (Click through rate). De giver dig begge et indblik i dine modtageres engagement med dine e-mails. Og det er et godt udgangspunkt.

Desværre findes der ikke ét sæt nøgletal, som du for enhver pris skal holde øje med. Det afhænger i stedet af hvilket e-mailmarketing setup, du har opsat.

Du kan for eksempel ikke med fuld overbevisning sige, at en høj unsubscribe rate altid er negativt. Det kommer nemlig an på flere faktorer i din e-mailmarketing som væksten i antallet af subscribers, hvilke subscribers der afmelder sig, årsagerne til deres unsubscribe og lignende.

Du kan heller ikke altid sammenligne nøgletal på tværs af dine e-mail marketingaktiviteter. Hvis du for eksempel har en automatisk e-mailserie, som sendes ud til kunder, der ikke har købt noget i 365 dage, skal du ikke sammenligne denne e-mailseries omsætning med omsætningen fra din automatiske abandoned cart e-mailserie. 

Og hvorfor ikke det? 

Fordi de to typer af kunder befinder sig vidt forskellige steder i kunderejsen. Dem, som har besøgt din webshop og har lagt produkter i kurven men er sprunget fra i sidste øjeblik, er langt mere tilbøjelige til at blive overbevist om at færdiggøre købet end de kunder, som ikke har besøgt dig i et år. 

Og de overvejelser skal du gøre dig i din strategi, så du er sikker på, at du måler på det, der rent faktisk giver mening.

Læs videre 🤓